Butlletí de perill d'allaus i muntanya hivernal: Dimarts 24 de gener de 2017

Perill marcat per sobre de 2.000 metres. Perill moderat per sota i al sud del país

Vessants muntanyosos més
perillosos indicats en negre.
Desencadenaments espontanis: Algunes purgues espontànies, sobretot a alçades baixes.

Desencadenaments a causa dels esquiadors: Plaques inestables en totes les zones i sectors per sobre de 2.000 metres.

Mapa
2000 m
2000 m

1: Feble, 2: Moderat, 3: Marcat, 4: Fort, 5: Molt fort

El perill d'allaus d'aquest butlletí s'expressa en funció de l'alçada i dels vessants. Les cotes de canvi del perill es troben indicades a l'índex de perill d'allaus i al text. El grau de perill expressa la perillositat d'una allau tenint en compte les dimensions i la probabilitat de desencadenament, encara que una allau s'hagi desprès d'alçades superiors. No obstant, per evitar travessar terrenys compromesos, es recomana visitar el web del cadastre d'allaus: www.cadastreallaus.ad.

Gruix de neu fora de pistes

Zona Nord Gruix neu
Mantell Nival 1500m 2000m 2500m
N 700 m 20 cm 100 cm 150 cm
S 700 m 10 cm 80 cm 100 cm
Zona Centre Gruix neu
Mantell Nival 1500m 2000m 2500m
N 700 m 20 cm 100 cm 150 cm
S 700 m 10 cm 70 cm 90 cm
Zona Sud Gruix neu
Mantell Nival 1500m 2000m 2500m
N 700 m 15 cm 65 cm 70 cm
S 700 m 5 cm 50 cm 60 cm

Estabilitat del mantell nival

Per sota de 2.000 metres, amb la pujada de temperatures, el mantell nival s’humidificarà superficialment i començarà a estabilitzar-se. En els pendents suficientment inclinats i carregats, que encara no s’han purgat, podrien caure sortides espontànies de neu recent.
Per sobre de 2.000 metres, s’han format recents plaques i acumulacions que s’han afegit i han camuflat les existents. La neu s’ha mantingut freda i s’ha dipositat sobre un antic mantell molt irregular y que en moltes zones estava format per capes fràgils, més o menys inestables. Recentment també s’ha observat neu rodona.
Podem trobar plaques dures o friables en tots els sectors generalment susceptibles a sobrecàrregues fortes. Aquestes plaques poden cedir per qualsevol càrrega, sobre tot en els pendents més inclinats dels sectors orientats al nord. També continuen sent possibles les allaus de neu recent en pendents suficientment inclinats i carregats, que encara no s’han purgat, només pel ples d’un esquiador.

Qualitat de la neu

Els gruixos de neu encara són molt heterogenis. En cims, serralades i zones altes amb poca neu, encara hi ha indrets concrets amb acumulacions, algunes força importants. La neu es manté lleugera o pols, però a les zones escombrades pels vents, també pot ser dura o encartonada.

Tendència del perill d'allaus

dimecres 25 de gener de 2017
dijous 26 de gener de 2017

Butlletí de perill d'allaus i muntanya hivernal: Dimarts 24 de gener de 2017

Informació detallada per espais naturals protegits

Sorteny

El perill és marcat en aquesta zona i s'ha de ser molt prudent al circular per la muntanya. Haurem d’evitar el peu de les canals que arriben al fons de vall ja que als vessants sud poden caure algunes purgues que poden ser de mida considerable, mentre, als vessants obacs, s'hi poden amagar capes inestables.

Comapedrosa

El perill és marcat en aquesta zona, s'ha de ser molt prudent al circular per la muntanya. Haurem d’evitar el peu de les canals que arriben al fons de vall, com per exemple el Bancal Vedeller, ja que als vessants sud poden caure algunes purgues que poden ser de mida considerable, mentre que als vessants obacs s'hi poden amagar capes inestables.

Madriu-Perafita-Claror

El perill és marcat en aquesta zona, s'ha de ser molt prudent al circular per la muntanya. En la mesura del possible haurem d’evitar el peu de les canals dels vessants sud, com per exemple les del solà de Ràmio, el solà de la Farga, les canals de la Comarqueta i del Pla de l'Ingla, on hi poden caure algunes purgues que podrien ser de mida considerable. En els vessants obacs també s'hi poden amagar capes inestables. Als vessants sud, en alçades superiors a 2.000 metres s’estan obrint esquerdes causades pel pes de la neu.

Gruixos de neu nova dels darrers dies (de les últimes 24h mesurat a les 08:00h)

20/01/2017 21/01/2017 22/01/2017 23/01/2017
Bony de les Neres 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sorteny 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Les Fonts d'Arinsal 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Aixàs 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Perafita 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm

Escala Europea de Perill d'Allaus

Índex de perill Estabilitat del mantell nival Probabilitat de desencadenament Indicacions per a l'esquí forapista i recomanacions
5 Molt fort5 Molt fort La inestabilitat del mantell nival és generalitzada. Hi haurà nombroses caigudes espontànies de grans allaus, fins i tot en pendents poc drets. Cal renunciar a les excursions.
4 Fort4 Fort El mantell nival està feblement estabilitzat a la major part dels pendents suficientment drets. És probable el desencadenament d'allaus fins i tot per una sobrecàrrega feble i sobretot en nombrosos pendents. En algunes ocasions s'han d'esperar nombroses caigudes espontànies d'allaus de mida mitjana i, de vegades, grans. Excursions limitades a zones amb pendent moderat, la part baixa dels pendents pot estar exposada.
3 Marcat3 Marcat El mantell nival està entre moderadament a feblement estabilitzat en nombrosos pendents suficientment drets. És possible el desencadenament d'allaus fins i tot per una sobrecàrrega feble en nombrosos pendents, sobretot en aquells generalment descrits en el butlletí. En algunes situacions són possibles les caigudes espontànies d'allaus que poden ser de mida mitjana i, de vegades, grans. Cal evitar els vessants inclinats en les altituds i les orientacions indicades. Es requereix molta experiència i una bona capacitat d'apreciació del perill d'allaus.
2 Moderat2 Moderat El mantell nival està moderadament estabilitzat en alguns pendents suficientment drets. A la resta està ben estabilitzat. És possible el desencadenament d'allaus sobretot per una sobrecàrrega forta i en alguns pendents d'orientació i altitud indicats. No s'esperen caigudes espontànies d'allaus de grans dimensions. Cal una planificació acurada de les excursions. S'aconsella prudència en la selecció de l'itinerari, sobretot cal evitar els vessants inclinats amb l'orientació i l'altitud indicades.
1 Feble1 Feble El mantell nival està ben estabilitzat a la majoria dels pendents. El desencadenament d'allaus és possible en alguns pendents drets, en general per una sobrecàrrega forta. Poden haver-hi caigudes espontànies de petites allaus. Les excursions i el descens amb esquís són possibles gairebé sense restriccions.