Butlletí de perill d´allaus i muntanya hivernal: dimarts 21 de febrer de 2017

Perill moderat

Vessants muntanyosos més perillosos indicats en negre.
Desencadenaments espontanis:
Possibilitat de que es produeixin algunes purgues.

Desencadenaments a causa dels esquiadors:
Presència d’algunes plaques a gran altitud.

Mapa

1: Feble, 2: Moderat, 3: Marcat, 4: Fort, 5: Molt fort

El perill d'allaus d'aquest butlletí s'expressa en funció de l'alçada i dels vessants. Les cotes de canvi del perill es troben indicades a l'índex de perill d'allaus i al text. El grau de perill expressa la perillositat d'una allau tenint en compte les dimensions i la probabilitat de desencadenament, encara que una allau s'hagi desprès d'alçades superiors. No obstant, per evitar travessar terrenys compromesos, es recomana visitar el web del cadastre d'allaus: www.cadastreallaus.ad.

Gruix de neu fora de pistes

Zona Nord Gruix neu
Mantell Nival 1500m 2000m 2500m
N 1400 m 5 cm 120 cm 150 cm
S 1700 m 0 cm 70 cm 140 cm
Zona Centre Gruix neu
Mantell Nival 1500m 2000m 2500m
N 1400 m 5 cm 120 cm 150 cm
S 1700 m 0 cm 60 cm 140 cm
Zona Sud Gruix neu
Mantell Nival 1500m 2000m 2500m
N 1400 m 5 cm 100 cm 120 cm
S 1800 m 0 cm 50 cm 100 cm

Estabilitat del mantell nival

El potent règim anticiclònic que ens afecta fa que l’estat del mantell evolucioni cap a més estabilitat. S’ha humidificat en profunditat i s’ha compactant. Regels nocturns eficaços ens fan descartar qualsevol activitat d’origen natural a primeres hores del matí, però a partir del migdia i amb les temperatures més altes que ens afecten, encara poden produir-se despreniments d’algunes purgues en pendents suficientment inclinats.
A tot plegat cal afegir que encara persisteixen algunes plaques en zones poc assolellades, a gran altitud, o reposant sobre sots capes fràgils o encara poc transformades, a més d’una capa de gobelets present a nivell de terra. Malgrat que aquestes plaques són sensibles a fortes sobrecàrregues, tanmateix podrien manifestar-se inestables al pas d’un únic esquiador de muntanya.


- Butlletí elaborat conjuntament amb Météo-France.

Qualitat de la neu

El mantell presenta gruixos molt irregulars, amb acumulacions, en alguns llocs força importants, però també amb zones on hi ha poca neu, com en cims i crestes que van patir els efectes del vent.
La neu és dura en els sectors ventats i més o menys portant. Encara lleugera en obagues, zones poc assolellades y en cotes molt altes, on en alguns llocs reposa sobre neu regelada. A les solanes i cotes baixes, la neu està experimentat un procés d’humidificació.

Tendència del perill d´allaus

dimecres 22 de febrer de 2017
dijous 23 de febrer de 2017

Butlletí de perill d´allaus i muntanya hivernal: dimarts 21 de febrer de 2017

Informació detallada per espais naturals protegits

Sorteny

Perill moderat. La neu és present a totes les cotes de la vall de Sorteny i els seus entorns. S’aconsella evitar els vessants més assolellats i escalfats pel sol.

Comapedrosa

Perill moderat. La neu és present a totes les cotes. S’aconsella evitar els vessants més assolellats i escalfats pel sol.

Madriu-Perafita-Claror

Perill moderat. La neu és present a totes les cotes. S’aconsella evitar els vessants més assolellats i escalfats pel sol.

Gruixos de neu nova dels darrers dies (de les últimes 24h mesurat a les 07:00h)

17/02/2017 18/02/2017 19/02/2017 20/02/2017
Bony de les Neres 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sorteny 2 cm 0 cm 1 cm 0 cm
Les Fonts d'Arinsal 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Aixàs 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Perafita 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm

Escala Europea de Perill d'Allaus

Índex de perill Estabilitat del mantell nival Probabilitat de desencadenament Indicacions per a l'esquí forapista i recomanacions
5 Molt fort5 Molt fort La inestabilitat del mantell nival és generalitzada. Hi haurà nombroses caigudes espontànies de grans allaus, fins i tot en pendents poc drets. Cal renunciar a les excursions.
4 Fort4 Fort El mantell nival està feblement estabilitzat a la major part dels pendents suficientment drets. És probable el desencadenament d'allaus fins i tot per una sobrecàrrega feble i sobretot en nombrosos pendents. En algunes ocasions s'han d'esperar nombroses caigudes espontànies d'allaus de mida mitjana i, de vegades, grans. Excursions limitades a zones amb pendent moderat, la part baixa dels pendents pot estar exposada.
3 Marcat3 Marcat El mantell nival està entre moderadament a feblement estabilitzat en nombrosos pendents suficientment drets. És possible el desencadenament d'allaus fins i tot per una sobrecàrrega feble en nombrosos pendents, sobretot en aquells generalment descrits en el butlletí. En algunes situacions són possibles les caigudes espontànies d'allaus que poden ser de mida mitjana i, de vegades, grans. Cal evitar els vessants inclinats en les altituds i les orientacions indicades. Es requereix molta experiència i una bona capacitat d'apreciació del perill d'allaus.
2 Moderat2 Moderat El mantell nival està moderadament estabilitzat en alguns pendents suficientment drets. A la resta està ben estabilitzat. És possible el desencadenament d'allaus sobretot per una sobrecàrrega forta i en alguns pendents d'orientació i altitud indicats. No s'esperen caigudes espontànies d'allaus de grans dimensions. Cal una planificació acurada de les excursions. S'aconsella prudència en la selecció de l'itinerari, sobretot cal evitar els vessants inclinats amb l'orientació i l'altitud indicades.
1 Feble1 Feble El mantell nival està ben estabilitzat a la majoria dels pendents. El desencadenament d'allaus és possible en alguns pendents drets, en general per una sobrecàrrega forta. Poden haver-hi caigudes espontànies de petites allaus. Les excursions i el descens amb esquís són possibles gairebé sense restriccions.