Perill d´allaus per zones, vàlid fins el dia 21 de maig del 2018

Perill marcat 3 al nord

Vessants muntanyosos més perillosos indicats en negre.
Desencadenaments espontanis:
Purgues, plaques i allaus de fons

Desencadenaments a causa dels esquiadors:
Purgues, plaques i allaus de neu nova humitejada

Mapa

1: Feble, 2: Moderat, 3: Marcat, 4: Fort, 5: Molt fort

El perill d'allaus d'aquest butlletí s'expressa en funció de l'alçada i dels vessants. Les cotes de canvi del perill es troben indicades a l'índex de perill d'allaus i al text. El grau de perill expressa la perillositat d'una allau tenint en compte les dimensions i la probabilitat de desencadenament, encara que una allau s'hagi desprès d'alçades superiors. No obstant, per evitar travessar terrenys compromesos, es recomana visitar el web del cadastre d'allaus: www.cadastreallaus.ad.

Gruixos del mantell nival fora de pista

Zona Nord Gruix neu
Mantell Nival 1500m 2000m 2500m
N 2000 m 0 cm 50 cm 230 cm
S 2300 m 0 cm 0 cm 120 cm
Zona Centre Gruix neu
Mantell Nival 1500m 2000m 2500m
N 2000 m 0 cm 50 cm 230 cm
S 2300 m 0 cm 0 cm 120 cm
Zona Sud Gruix neu
Mantell Nival 1500m 2000m 2500m
N 2000 m 0 cm 40 cm 210 cm
S 2300 m 0 cm 0 cm 110 cm

Estabilitat del mantell nival

Temps de maig pels propers dies, amb sol al matí i tempestes a la tarda. Amb aquestes condicions el mantell nival patirà primer una fosa important durant els matins i a més tindrà una aportació important d’aigua durant les tardes. La nit de divendres a dissabte serà serena, però les següents seran més humides i amb boires als cims, per tant, el mantell no es regelarà amb eficàcia. El perill d’allaus de neu humida per sobre de la capa de fang serà més marcat el dissabte. Diumenge i dilluns la capa de neu nova ja haurà patit més processos de transformació i estarà més cohesionada amb la neu vella. Per altra part, el perill d’allaus de fons pujarà a partir de diumenge, ja que la humitat de la neu no s’evaporarà ni es regelarà en profunditat.
Haurem d’evitar les concavitats dels vessants i els vessants est i sud. També haurem d’evitar creuar llacs i rius que encara estiguin coberts de neu, doncs la cobertura i la fortalesa del mantell nival patirà un fort retrocés.

Qualitat de la neu

Al principi del cap de setmana trobarem neu contínua a partir d’uns 2.000 metres als vessants nord. Als vessants sud la neu és contínua a partir de 2.300 metres, i també en congestes i concavitats. Durant la setmana passada es van formar nombroses congestes a les collades i crestes, les quals, a part de no aguantar el nostre pes a les hores centrals del dia, poden dificultar l’accés a les collades des dels vessants sud. Als vessants nord de les collades i les crestes podrem trobar neu dura, ja que el vent va deixar al descobert la neu vella. La podrem identificar pel color marronós, en contrast del color blanc de la neu nova i poc transformada.

Butlletí elaborat localment des del Servei meteorològic d´Andorra amb la col·laboració de la Xarxa d´Observadors de les Estacions d´Esquí i els Observadors Nivòlegs del Cos de Banders del Govern d´Andorra

Tendència del perill d´allaus

dimarts 22 de maig de 2018
dimecres 23 de maig de 2018

Perill d´allaus per zones, vàlid fins el dia 21 de maig del 2018

Informació detallada per espais naturals protegits

Sorteny

La neu nova que va caure fins dimecres ja està ben assentada i s’ha fos gairebé a la seva totalitat de les àrees on ja no hi havia base. Sovint serà lenta degut a la seva humitat, en contrast amb la neu vella i regelada que trobarem en alguns vessants nord-est. Haurem d’evitar passar per punts que s´escalfen amb facilitat, com zones rocoses, i també evitar el pas per sota de congestes i aturar-nos al peu de les canals.

Comapedrosa

El massís del Comapedrosa encara es manté ben innivat, però les condicions primaverals ens fa parlar d’un perill marcat d’allaus de neu humida i de fons. També poden caure nombroses congestes i poden trencar-se ponts de neu i gel que hi hagi a sobre dels rius i llacs.

Madriu-Perafita-Claror

A partir de Fontverd encara trobarem neu nova. A cotes altes les condicions són primaverals, amb gruixos importants i neu tova, sobretot per sota de 2.200 metres. Com a totes les muntanyes del país, haurem d’evitar passar per sota de parets rocoses, doncs amb l’escalfor del sol poden desencadenar purgues i allaus de neu humida. Haurem d’aplicar les normes de circulació primaverals per circular amb més seguretat per la muntanya, és a dir, esquiar a primeres hores del matí i evitar el terreny pendent a partir de mig matí on fins i tot una petita purga pugui fer-nos mal.

Gruixos de neu nova dels darrers dies (de les últimes 24h mesurat a les 06:00h)

17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018
Bony de les Neres 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sorteny 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Les Fonts d'Arinsal 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Aixàs 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Perafita 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Tossa Espiolets 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm

Escala Europea de Perill d'Allaus

Índex de perill Estabilitat del mantell nival Probabilitat de desencadenament Indicacions per a l'esquí forapista i recomanacions
5 Molt fort5 Molt fort La inestabilitat del mantell nival és generalitzada. Hi haurà nombroses caigudes espontànies de grans allaus, fins i tot en pendents poc drets. Cal renunciar a les excursions.
4 Fort4 Fort El mantell nival està feblement estabilitzat a la major part dels pendents suficientment drets. És probable el desencadenament d'allaus fins i tot per una sobrecàrrega feble i sobretot en nombrosos pendents. En algunes ocasions s'han d'esperar nombroses caigudes espontànies d'allaus de mida mitjana i, de vegades, grans. Excursions limitades a zones amb pendent moderat, la part baixa dels pendents pot estar exposada.
3 Marcat3 Marcat El mantell nival està entre moderadament a feblement estabilitzat en nombrosos pendents suficientment drets. És possible el desencadenament d'allaus fins i tot per una sobrecàrrega feble en nombrosos pendents, sobretot en aquells generalment descrits en el butlletí. En algunes situacions són possibles les caigudes espontànies d'allaus que poden ser de mida mitjana i, de vegades, grans. Cal evitar els vessants inclinats en les altituds i les orientacions indicades. Es requereix molta experiència i una bona capacitat d'apreciació del perill d'allaus.
2 Moderat2 Moderat El mantell nival està moderadament estabilitzat en alguns pendents suficientment drets. A la resta està ben estabilitzat. És possible el desencadenament d'allaus sobretot per una sobrecàrrega forta i en alguns pendents d'orientació i altitud indicats. No s'esperen caigudes espontànies d'allaus de grans dimensions. Cal una planificació acurada de les excursions. S'aconsella prudència en la selecció de l'itinerari, sobretot cal evitar els vessants inclinats amb l'orientació i l'altitud indicades.
1 Feble1 Feble El mantell nival està ben estabilitzat a la majoria dels pendents. El desencadenament d'allaus és possible en alguns pendents drets, en general per una sobrecàrrega forta. Poden haver-hi caigudes espontànies de petites allaus. Les excursions i el descens amb esquís són possibles gairebé sense restriccions.