Aquesta informació estarà disponible a partir del proper mes de desembre

Vessants muntanyosos més perillosos indicats en negre.
Desencadenaments espontanis:


Desencadenaments a causa dels esquiadors:

Mapa

1: Feble, 2: Moderat, 3: Marcat, 4: Fort, 5: Molt fort

El perill d'allaus d'aquest butlletí s'expressa en funció de l'alçada i dels vessants. Les cotes de canvi del perill es troben indicades a l'índex de perill d'allaus i al text. El grau de perill expressa la perillositat d'una allau tenint en compte les dimensions i la probabilitat de desencadenament, encara que una allau s'hagi desprès d'alçades superiors. No obstant, per evitar travessar terrenys compromesos, es recomana visitar el web del cadastre d'allaus: www.cadastreallaus.ad.

Gruixos del mantell nival fora de pista

Zona Nord Gruix neu
Mantell Nival 1500m 2000m 2500m
N 2200 m 0 cm 0 cm 180 cm
S 2500 m 0 cm 0 cm 0 cm
Zona Centre Gruix neu
Mantell Nival 1500m 2000m 2500m
N m 0 cm 0 cm 0 cm
S m 0 cm 0 cm 0 cm
Zona Sud Gruix neu
Mantell Nival 1500m 2000m 2500m
N m 0 cm 0 cm 0 cm
S m 0 cm 0 cm 0 cm

Estabilitat del mantell nival
Qualitat de la neuButlletí elaborat localment des del Servei meteorològic d´Andorra amb la col·laboració de la Xarxa d´Observadors de les Estacions d´Esquí i els Observadors Nivòlegs del Cos de Banders del Govern d´Andorra

Tendència del perill d´allaus

dissabte 01 de desembre de 2018
dissabte 01 de desembre de 2018

Aquesta informació estarà disponible a partir del proper mes de desembre

Informació detallada per espais naturals protegits

Sorteny

Comapedrosa

Madriu-Perafita-Claror

Gruixos de neu nova dels darrers dies (de les últimes 24h mesurat a les 06:00h)

15/07/2018 16/07/2018 17/07/2018 18/07/2018
Engolasters - FEDA 0 cm 1 cm 0 cm 1 cm
Bony de les Neres 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sorteny 1 cm 2 cm 0 cm 2 cm
Les Fonts d'Arinsal 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Aixàs 1 cm 0 cm 8 cm 0 cm
Perafita 0 cm 0 cm 1 cm 0 cm
Tossa Espiolets 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Grau Roig - FEDA 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm

Escala Europea de Perill d'Allaus

Índex de perill Estabilitat del mantell nival Probabilitat de desencadenament Indicacions per a l'esquí forapista i recomanacions
5 Molt fort5 Molt fort La inestabilitat del mantell nival és generalitzada. Hi haurà nombroses caigudes espontànies de grans allaus, fins i tot en pendents poc drets. Cal renunciar a les excursions.
4 Fort4 Fort El mantell nival està feblement estabilitzat a la major part dels pendents suficientment drets. És probable el desencadenament d'allaus fins i tot per una sobrecàrrega feble i sobretot en nombrosos pendents. En algunes ocasions s'han d'esperar nombroses caigudes espontànies d'allaus de mida mitjana i, de vegades, grans. Excursions limitades a zones amb pendent moderat, la part baixa dels pendents pot estar exposada.
3 Marcat3 Marcat El mantell nival està entre moderadament a feblement estabilitzat en nombrosos pendents suficientment drets. És possible el desencadenament d'allaus fins i tot per una sobrecàrrega feble en nombrosos pendents, sobretot en aquells generalment descrits en el butlletí. En algunes situacions són possibles les caigudes espontànies d'allaus que poden ser de mida mitjana i, de vegades, grans. Cal evitar els vessants inclinats en les altituds i les orientacions indicades. Es requereix molta experiència i una bona capacitat d'apreciació del perill d'allaus.
2 Moderat2 Moderat El mantell nival està moderadament estabilitzat en alguns pendents suficientment drets. A la resta està ben estabilitzat. És possible el desencadenament d'allaus sobretot per una sobrecàrrega forta i en alguns pendents d'orientació i altitud indicats. No s'esperen caigudes espontànies d'allaus de grans dimensions. Cal una planificació acurada de les excursions. S'aconsella prudència en la selecció de l'itinerari, sobretot cal evitar els vessants inclinats amb l'orientació i l'altitud indicades.
1 Feble1 Feble El mantell nival està ben estabilitzat a la majoria dels pendents. El desencadenament d'allaus és possible en alguns pendents drets, en general per una sobrecàrrega forta. Poden haver-hi caigudes espontànies de petites allaus. Les excursions i el descens amb esquís són possibles gairebé sense restriccions.